Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm Mesajı

Rusça (Belarusça ve Ukraynaca ile birlikte) Hint-Avrupa dil ailesi Slav dilleri öbeğinin Doğu Slav Dilleri dalı içinde yer alır. Slav dilleri arasında Rusça; kültürel, siyasal ve ekonomik ilişkiler alanında günümüz dünyasının önde gelen dilleri arasındadır.

Genel olarak Rusya Federasyonu dünyada siyası-ekonomik anlamda giderek artan bir güç olmakta ve Rusça her geçen gün daha fazla insan tarafından kullanılmaktadır. Ülkemiz acısından bu önem daha da artmakta ve hem ekonomik hem de siyası boyutta ülkemiz ile Rusya Federasyonu'nun ilişkileri yeni boyutlar kazanmaktadır. Dolaysıyla Mütercim-Tercümanlık (Rusça) bölümünden mezun olmak önemini her geçen gün daha da arttırmaktadır.

Fen-Edebiyat Fakültesi içerisinde Mütercim-Tercümanlık (Rusça) bölümü kurulmasına 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılında Beykent Üniversitesi Senatosu tarafından karar verilmiştir. Üniversitemizdeki Mütercim-Tercümanlık (Rusça) bölümünün, devlet ve diğer vakıf üniversitelerden belirleyici farklılıkları var. Bunların arasında, bölümümüz Rusya Federasyonu eğitim kurumlarında uygulanan ders verme teknikleri ve ders programlarına uyumlu bir çalışma yürütmektedir. Ayrıca öğretim üyelerimizin önemli bir kısmı ana dili Rusçadır ve öğrencilere daha yüksek seviyede Rusça öğrenme fırsatı tanınmaktadır.

Çağdaş ve modern dil öğretme yöntemlerinin ilkeleri doğrultusunda, bir yıllık hazırlık eğitimi dönemini izleyen sekiz yarıyıldan oluşmak üzere, toplam beş yıllık bir yükseköğretim programı gerçekleştirilmektedir.
Mütercim-Tercümanlık (Rusça) bölümünden mezun olan öğrenci mezun olduğunda, kendi ana dilinin ve öğrendiği yabancı dilin bilgisinin yansıra, bir kültür elçisi için gereken kültürel ve bilgisel donamıma da sahip olacaktır.

Mezunlarımızın iş olanakların arasında çevirmenlik büroları, uluslararası ticari şirketleri, hastaneler, çeşitli turizm ve eğitim kurumlarıdır.

Yandal veya ikinci anadal imkânları Fen Edebiyat ve İletişim fakültelerin tüm bölümleridir.

Mütercim-Tercümanlık (Rusça) Bölümünün eğitim dili, Rusçadır. Rusça Hazırlık eğitimi zorunludur.

Dr. Öğr. Üyesi Larisa ZAKHAROVA
Mütercim Tercümanlık (Rusça) Bölüm Başkanı