Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm Mesajı

Fen-Edebiyat Fakültesi içerisinde Mütercim-Tercümanlık (Rusça) bölümü kurulmasına 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılında Beykent Üniversitesi Senatosu tarafından karar verilmiştir. Üniversitemizdeki Mütercim-Tercümanlık (Rusça) bölümünün, devlet ve diğer vakıf üniversitelerden belirleyici farklılıkları var. Bunların arasında, bölümümüz Rusya Federasyonu eğitim kurumlarında uygulanan ders verme teknikleri ve ders programlarına uyumlu bir çalışma yürütmektedir. Ayrıca öğretim üyelerimizin önemli bir kısmı ana dili Rusçadır ve öğrencilere daha yüksek seviyede Rusça öğrenme fırsatı tanınmaktadır.

Çağdaş ve modern dil öğretme yöntemlerinin ilkeleri doğrultusunda, bir yıllık hazırlık eğitimi dönemini izleyen sekiz yarıyıldan oluşmak üzere, toplam beş yıllık bir yükseköğretim programı gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin 15 iş günlük staj yapması zorunludur.

Mütercim-Tercümanlık (Rusça) bölümünden mezun olan öğrenci mezun olduğunda, kendi ana dilinin ve öğrendiği yabancı dilin bilgisinin yansıra, bir kültür elçisi için gereken kültürel ve bilgisel donamıma da sahip olacaktır. Mezunlarımızın iş olanakların arasında çevirmenlik büroları, uluslararası ticari şirketleri, hastaneler, çeşitli turizm ve eğitim kurumlarıdır.

Mütercim-Tercümanlık (Rusça) Bölümünün eğitim dili, Rusçadır. Rusça Hazırlık eğitimi zorunludur.

Dr. Öğr. Üyesi Larisa ZAKHAROVA
Mütercim Tercümanlık (Rusça) Bölüm Başkanı