Fen-Edebiyat Fakültesi

Ders Planı ve Yapısı

1.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
141000000001101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
222000000001103 - İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 4
222000000001145 - Metin Okuma ve İnceleme 2+0+0 Zorunlu 6
222000002261197 - Mesleki Oryantasyon ve Çeviriye Giriş 2+0+0 Zorunlu 4
222022303201103 - Sözlü Anlatım I 2+0+0 Zorunlu 6
380022600001101 - Hukukun Temelleri 2+0+0 Zorunlu 5
222032000001235 - Rusçada Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
222000000001104 - İngilizce II 3+0+0 Zorunlu 4
222022303201104 - Sözlü Anlatım II 2+0+0 Zorunlu 6
222031200001207 - Dilbilim 3+0+0 Zorunlu 6
223031103201104 - İşitme Becerileri Geliştirmesi 2+0+0 Zorunlu 4
224031300001132 - Modern Dünyanın Oluşumu 2+0+0 Zorunlu 6
482000000001100 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
222000000001105 - İngilizce III 3+0+0 Zorunlu 4
222000000001135 - Yazılı İletişim Becerileri 2+1+0 Zorunlu 6
222000000001239 - Uygulamalı Dilbilim 2+0+0 Zorunlu 5
222031203201201 - Kültürlerarası İletişim 3+0+0 Zorunlu 6
222032000001113 - Sözlü İletişim Becerileri 2+0+0 Zorunlu 5
224031300001101 - Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
222000000001106 - İngilizce IV 3+0+0 Zorunlu 4
222032000001114 - Sunuş Becerileri 1+1+0 Zorunlu 5
222032000001217 - Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi 3+0+0 Zorunlu 5
222032000001307 - Teknik Çeviri 3+0+0 Zorunlu 6
223000000001101 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
310034002261202 - Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
222000000001309 - Çeviriye Kuramsal Yaklaşımlar 3+0+0 Zorunlu 5
222000000001347 - Karşılaştırmalı Çözümleme 3+0+0 Zorunlu 5
222022000001315 - Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi 3+0+0 Zorunlu 5
222022303121315 - Karşılaştırmalı Kültür ve Yazın 3+0+0 Zorunlu 6
SEC_5_1 - 5. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
SEC_5_2 - 5. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 2 - Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
222000000001348 - Ekonomi ve Ticaret Metinleri Çevirisi 3+0+0 Zorunlu 5
222032000001313 - Çevirmenler için Dil Kullanımı 3+0+0 Zorunlu 6
222032000001324 - Görsel-İşitsel Çeviri 1+1+0 Zorunlu 5
100000000001400 - Staj 0+0+0 Seçmeli 5
SEC_6_1 - 6. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
SEC_6_2 - 6. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 2 - Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
222000000001487 - Çeviri Projesi 0+2+0 Seçmeli 6
222032000001419 - Düzeltmenlik ve Son Okuma 2+1+0 Seçmeli 5
222032000001427 - Ardıl Çeviri 1+1+0 Seçmeli 5
222052000001457 - Çeviride Araştırma Araçları ve Teknoloji 1+1+0 Seçmeli 5
380034000001312 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_7_1 - 7. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
222000000001492 - Mütercim Tercümanlık Bitirme Çalışması 0+2+0 Seçmeli 7
222032000001318 - Eşzamanlı Çeviri 1+1+0 Seçmeli 5
222032000001414 - Çeviri Eleştirisi 1+1+0 Seçmeli 5
345000000001103 - Girişimcilik 2+0+0 Seçmeli 4
345000000001418 - Proje Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_8_1 - 8. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu