Özgörev | Rusça Mütercim ve Tercümanlık
Fen-Edebiyat Fakültesi

 

1-     Öğrencilerimizin Rusça ve Türkçe dil becerilerini geliştirmek ve bu iki dilin kültürünü tanımalarına imkan sağlamak.

2-     Çevirinin farklı türlerinde öğrencilerin yazılı ve sözlü olarak kendilerini geliştirmelerini sağlamak.

3-     Çeviri mesleğinin güncel sorun ve çözümlerini takip etmek.

4-      Çeviri kuram ve kurallarına hakim, bunları uygulamada etkin bir şekilde kullanabilen  çevirmenler yetiştirmek.

5-     Çeviri mesleğinin gereksinimlerini karşılayacak nitelikli, alanında uzman mezunlar yetiştirmek.