Fen-Edebiyat Fakültesi

Ders Planı ve Yapısı

1.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
141000000001101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
223000000001101 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
310022000001101 - Sosyal Bilimlere Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
312000002261199 - Mesleki Oryantasyon ve Sosyolojiye Giriş 2+0+0 Zorunlu 4
380022600001101 - Hukukun Temelleri 2+0+0 Zorunlu 5
461031003401101 - Sosyal Bilimler İçin Matematik 2+0+0 Zorunlu 6
320000000001107 - Genel İletişim 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
224031300001101 - Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
310000000001128 - Küreselleşme 2+0+0 Zorunlu 4
311000000001202 - Sosyal Psikoloji 2+0+0 Zorunlu 4
313000000001101 - Siyaset Bilimine Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
314000000001101 - Ekonominin Temelleri 2+0+0 Zorunlu 6
482034000481408 - Bilgi Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
310000000001203 - Modernite ve Tüketim Toplumu 2+0+0 Zorunlu 4
312000000001108 - Sosyal Antropoloji 3+0+0 Zorunlu 6
312022400001307 - Sosyoloji Tarihi 3+0+0 Zorunlu 5
312034003101201 - Kurumlar Sosyolojisi 3+0+0 Zorunlu 5
462031003401201 - Sosyal Bilimler İçin İstatistik 3+0+0 Zorunlu 6
482000000001100 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
222000000001101 - Critical Reading and Writing in English 4+0+0 Zorunlu 4
310034002261202 - Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 6
312000000001248 - Sosyal Değişim ve Modernleşme 3+0+0 Zorunlu 6
3120222402231202 - Türk Sosyoloji Tarihi 2+0+0 Zorunlu 5
312022600001226 - Kültür Kuramları 2+0+0 Zorunlu 4
312031100001228 - Kişilik Kuramları 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
312000000001123 - Kent Sosyolojisi 3+0+0 Zorunlu 5
312000000001215 - Gündelik Yaşamın Sosyolojisi 3+0+0 Zorunlu 5
312000000001305 - Çağdaş Sosyoloji Kuramları 3+0+0 Zorunlu 6
312031302241305 - Toplumsal Hareketler ve Sivil Eylem 3+0+0 Zorunlu 5
312031302241317 - Toplumsal Tabakalaşma 3+0+0 Zorunlu 5
313038002261408 - İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
311046203201302 - Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3+0+0 Zorunlu 5
312000000001324 - Demografi ve Nüfus Dinamikleri 3+0+0 Zorunlu 6
312000003111302 - Aile Psikolojisi ve Sosyolojisi 3+0+0 Zorunlu 5
312031300001301 - Siyaset Sosyolojisi 3+0+0 Zorunlu 5
313031200001114 - Sivil Toplum Kuruluşları 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_6_1 - 6. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
311000001461310 - Öğrenme Psikolojisi 3+0+0 Seçmeli 5
312000000001489 - Sosyoloji Araştırma Projesi 0+2+0 Seçmeli 6
380034000001312 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_7_1 - 7. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
SEC_7_2 - 7. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 2 - Seçmeli 5
SEC_7_3 - 7. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 3 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
312000000001490 - Sosyoloji Bitirme Çalışması 0+2+0 Seçmeli 7
312031303141402 - Göç Sosyolojisi 2+0+0 Seçmeli 5
345000000001103 - Girişimcilik 2+0+0 Seçmeli 4
345000000001418 - Proje Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_8_1 - 8. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
SEC_8_2 - 8. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 2 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu