Özgörev | Sosyoloji (Türkçe)
Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji bölümü lisans ve lisansüstü programlarımızda verilen eğitim ve öğretim sürecinde öğrencilerimize bilimsel standartlara uygun; tarihsel ve güncel sosyoloji alanında bilgi birikimine sahip,  disipline özgü araştırma tekniklerine hakim, hem alan içi hem de disiplinlinler arası alanda özgün ve kaliteli bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapan, çalışma hayatında özel ve/veya kamu sektörlerinin ihtiyaç duyduğu birikime sahip ve  bilişim ve iletişim teknolojilerini bilimsel ve mesleki çalışmalarında kullanabilecek yetkinlikte, çağın gerekliliklerinin farkında olan sosyologlar yetiştirmektir.