Fen-Edebiyat Fakültesi

Ders Planı ve Yapısı

1.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
TMD01 - Tamamlayıcı Ders I 0+0+0 Zorunlu 0
TMD02 - Tamamlayıcı Ders II 0+0+0 Zorunlu 0
TMD03 - Tamamlayıcı Ders III 0+0+0 Zorunlu 0
TMD04 - Tamamlayıcı Ders IV 0+0+0 Zorunlu 0
TMD05 - Tamamlayıcı Ders V 0+0+0 Zorunlu 0
TMD06 - Tamamlayıcı Ders VI 0+0+0 Zorunlu 0
TMD07 - Tamamlayıcı Ders VII 0+0+0 Zorunlu 0
TMD08 - Tamamlayıcı Ders VIII 0+0+0 Zorunlu 0
TMD09 - Tamamlayıcı Ders IX 0+0+0 Zorunlu 0
TMD10 - Tamamlayıcı Ders X 0+0+0 Zorunlu 0
TMD11 - Tamamlayıcı Ders XI 0+0+0 Zorunlu 0
TMD12 - Tamamlayıcı Ders XII 0+0+0 Zorunlu 0
TMD13 - Tamamlayıcı Ders XIII 0+0+0 Zorunlu 0
TMD14 - Tamamlayıcı Ders XIV 0+0+0 Zorunlu 0
141000000001101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
222000000001101 - Critical Reading and Writing in English 4+0+0 Zorunlu 4
222000000001145 - Metin Okuma ve İnceleme 2+0+0 Zorunlu 6
224000002261199 - Mesleki Oryantasyon ve Tarihe Giriş 2+0+0 Zorunlu 4
224022300001101 - Osmanlı Türkçesine Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
310022000001101 - Sosyal Bilimlere Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
380022600001101 - Hukukun Temelleri 2+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
222000000001280 - Filoloji 2+0+0 Zorunlu 6
224022300001102 - Osmanlı Türkçesi Grameri 3+0+0 Zorunlu 4
224031300001132 - Modern Dünyanın Oluşumu 2+0+0 Zorunlu 6
314000000001101 - Ekonominin Temelleri 2+0+0 Zorunlu 6
313031200001114 - Sivil Toplum Kuruluşları 2+0+0 Seçmeli 4
482000000001100 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
224000000001103 - Tarih Methodolojisi ve Felsefesi 2+0+0 Zorunlu 6
224000000001238 - Küresel Tarihi Coğrafya 2+0+0 Zorunlu 5
224022300001201 - Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri (19-20 yy) 1+2+0 Zorunlu 4
224022302211201 - İslam Öncesi Türk Tarihi 3+0+0 Zorunlu 5
224031300001101 - Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
462031003401201 - Sosyal Bilimler İçin İstatistik 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
223000000001101 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
224000000001206 - Batı Avrupa, Akdeniz ve İslam Uygarlıklarına Giriş 3+0+0 Zorunlu 5
224000000001210 - Avrupa ve Osmanlı Devleti (14-15 yy) 3+0+0 Zorunlu 5
224022300001202 - Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri (15-18 yy) 1+2+0 Zorunlu 4
224022600001208 - Osmanlı Tarih Kaynakları ve İnceleme Yöntemi 3+0+0 Zorunlu 6
310034002261202 - Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
224000000001211 - Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu (16-17 yy) 3+0+0 Zorunlu 6
224000000001305 - Tarih Yazıcılığı 1+2+0 Zorunlu 5
224022205401303 - Modern Avrupa Tarihi 2+0+0 Zorunlu 5
224031000001301 - Osmanlı Paleografyası I 2+1+0 Zorunlu 5
224031403121305 - Osmanlı da Ekonomi ve Toplum 2+0+0 Zorunlu 5
320000000001107 - Genel İletişim 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
224000000001306 - Osmanlı Müesseseleri Tarihi 3+0+0 Zorunlu 5
224000000001318 - Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu (18-19 yy) 3+0+0 Zorunlu 6
224031000001302 - Osmanlı Paleografyası II 2+1+0 Zorunlu 5
224031302231305 - Modern Türk Tarihçiliği 2+0+0 Zorunlu 5
345000000001390 - Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_6_1 - 6. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
224000000001415 - Arşiv Çalışması 2+1+0 Seçmeli 5
224000000001489 - Tarih Araştırma Projesi 0+2+0 Seçmeli 6
380034000001312 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_7_1 - 7. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
SEC_7_2 - 7. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 2 - Seçmeli 5
SEC_7_3 - 7. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 3 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
224000000001442 - Türk Kültür Tarihi 2+0+0 Seçmeli 5
224000000001490 - Tarih Bitirme Çalışması 0+2+0 Seçmeli 7
345000000001103 - Girişimcilik 2+0+0 Seçmeli 4
345000000001418 - Proje Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_8_1 - 8. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
SEC_8_2 - 8. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 2 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu