Fen-Edebiyat Fakültesi

Ders Planı ve Yapısı

1.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
141000000001101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
222000000001101 - İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
222000000001145 - Metin Okuma ve İnceleme 2+0+0 Zorunlu 6
223000002261199 - Mesleki Oryantasyon ve Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 2+0+0 Zorunlu 4
224022300001101 - Osmanlı Türkçesine Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
310022000001101 - Sosyal Bilimlere Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
380022600001101 - Hukukun Temelleri 2+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
222031200001207 - Dilbilim 3+0+0 Zorunlu 6
223031202241106 - Yeni Türk Edebiyatına Giriş 2+0+0 Zorunlu 4
223031202251104 - Kelime Türleri 2+0+0 Zorunlu 6
224022300001102 - Osmanlı Türkçesi Grameri 3+0+0 Zorunlu 4
224031300001132 - Modern Dünyanın Oluşumu 2+0+0 Zorunlu 6
482000000001100 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
222031203201201 - Kültürlerarası İletişim 3+0+0 Zorunlu 6
223000000001103 - Türkiye Türkçesi Grameri I 2+0+0 Zorunlu 5
223000000001201 - Eski Türk Edebiyatı: Ana Kavramlar 2+0+0 Zorunlu 5
223000000001202 - Eski Türk Edebiyatında Nazım 3+0+0 Zorunlu 6
224022300001201 - Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri (19-20 yy) 1+2+0 Zorunlu 4
224031300001101 - Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
223000000001104 - Türkiye Türkçesi Grameri II 2+0+0 Zorunlu 5
223000000001231 - Eski Anadolu Türkçesi 3+0+0 Zorunlu 5
223000000001301 - Eski Türk Edebiyatında Nesir 3+0+0 Zorunlu 6
223022400001204 - Türk Dili Tarihi 4+0+0 Zorunlu 4
224022300001202 - Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri (15-18 yy) 1+2+0 Zorunlu 4
310034002261202 - Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
220000000001321 - Edebiyat Kuramları 3+0+0 Zorunlu 6
223000000001307 - Eski Türkçe (Göktürk - Uygur) 2+0+0 Zorunlu 5
223000000001308 - Orta Türkçe (Karahanlı-Harezm) 2+0+0 Zorunlu 5
SEC_5_1 - 5. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
SEC_5_2 - 5. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 2 - Seçmeli 5
SEC_5_3 - 5. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 3 - Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
223000000001324 - Metin Şerhi 3+0+0 Zorunlu 6
223000000001407 - Çağatay Türkçesi ve Edebiyatı 2+0+0 Zorunlu 5
223022100001302 - Tasavvuf Edebiyatı 3+0+0 Zorunlu 5
223022400001306 - Türk Edebiyatında Modernleşme (Tanzimat-Servet-i Fünun) 3+0+0 Zorunlu 5
345000000001390 - Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_6_1 - 6. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
223000000001320 - Türkiye Türkçesi Söz Dizimi 2+0+0 Seçmeli 5
223000000001404 - Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı 2+0+0 Seçmeli 5
223000000001415 - Cumhuriyet Döneminde Modern Türk Edebiyatı (Nesir) 2+0+0 Seçmeli 5
223000000001489 - Türk Dili ve Edebiyatı Araştırma Projesi 0+2+0 Seçmeli 6
223022400001307 - Türk Edebiyatında Modernleşme (Fecr-i Ati-Milli Edebiyat) 3+0+0 Seçmeli 5
380034000001312 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
223000000001416 - Cumhuriyet Döneminde Modern Türk Edebiyatı (ޞiir) 2+0+0 Seçmeli 5
223000000001490 - Türk Dili ve Edebiyatı Bitirme Çalışması 0+2+0 Seçmeli 7
345000000001103 - Girişimcilik 2+0+0 Seçmeli 4
345000000001418 - Proje Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_8_1 - 8. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
SEC_8_2 - 8. Yarıyıl Seçimlik Ders Grubu 2 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu