A Message from the Head of Department
Faculty of Arts and Sciences

Bölüm Mesajı

Fen-Edebiyat Fakültesi içerisinde Rusça Mütercim ve Tercümanlık bölümü kurulmasına 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılında Beykent Üniversitesi Senatosu tarafından karar verilmiştir. Üniversitemizdeki Rusça Mütercim ve Tercümanlık bölümünün, devlet ve diğer vakıf üniversitelerden belirleyici farklılıkları var. Bunların arasında, bölümümüz Rusya Federasyonu eğitim kurumlarında uygulanan ders verme teknikleri ve ders programlarına uyumlu bir çalışma yürütmektedir. Ayrıca; öğretim üyelerimizin önemli bir kısmı ana dili Rusça'dır ve öğrencilere daha yüksek seviyede Rusça öğrenme fırsatı tanınmaktadır.

Çağdaş ve modern dil öğretme yöntemlerinin ilkeleri doğrultusunda, bir yıllık hazırlık eğitimi dönemini izleyen sekiz yarıyıldan oluşmak üzere, toplam beş yıllık bir yükseköğretim programı gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin 15 iş günlük staj yapması zorunludur.

Rusça Mütercim ve Tercümanlık bölümünden mezun olan öğrenci mezun olduğunda, kendi ana dilinin ve öğrendiği yabancı dilin bilgisinin yanı sıra, bir kültür elçisi için gereken kültürel ve bilgisel donamıma da sahip olacaktır. Mezunlarımızın iş olanakların arasında çevirmenlik büroları, uluslararası ticari şirketleri, hastaneler, çeşitli turizm ve eğitim kurumlarıdır.

Rusça Mütercim ve Tercümanlık Bölümünün eğitim dili, Rusça'dır. Rusça hazırlık eğitimi zorunludur.

Dr. Öğr. Üyesi Özge BARUT
Rusça Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanı