Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm Mesajı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1997 yılından beri Fen-Edebiyat Fakültesi ile Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde etkinlik göstermektedir. Bölümün amacı, İngiliz Dilini, Edebiyatını ve Kültürünü incelemek, öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştirerek İngilizce yazılı ve sözlü iletişimlerini güçlendirmek, okuduklarını anlayan, yorumlayan ve sorgulayan bireyler yetiştirmektir. Aynı zamanda bölümde İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans programı da yürütülmektedir.

Bölümümüzde İngiliz romanı, Shakespeare, tiyatro ve şiir üzerine verilen derslere ek olarak Amerikan Edebiyatı’na ilişkin dersler de bulunmaktadır. Aynı zamanda Popüler Kültür, Kadın Edebiyatı, Sömürge ve Sömürgecilik Sonrası İngiliz Edebiyatı, İtalyanca gibi dersler de sunulmaktadır.

Küreselleşme olgusu, günümüzde İngilizceyi ortak bir iletişim dili durumuna getirmiştir. Bu sebeple öğrencilerimiz eğitimleri süresince iletişim becerilerini geliştirici, entelektüel gelişimlerini hızlandırıcı ve eleştirel düşünmeyi sağlayıcı çeşitli genel kültür dersleri de almaktadır. Eğitim sertifikası alan mezunlarımız eğitim kurumlarında İngilizce öğretmenliği yapmaktadır. Pek çok mezunumuz Milli Eğitim Bakanlığı okullarında öğretmen ve çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan öğrenciler, çeviri, basın-yayın, turizm, eğitim alanlarında olduğu gibi sınai ve ticari kuruluşlarda, devlet sektörü ile özel sektörün değişik alanlarında çalışabilir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün eğitim dili İngilizcedir. Bu bölümü kazanan öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen muafiyet sınavını geçtikleri takdirde birinci sınıf derslerini almaya hak kazanır. Söz konusu sınavda başarılı olamayan öğrenciler, bir yıl süresince Hazırlık sınıfında eğitim alır. İngilizce Hazırlık eğitimi zorunludur.

Prof. Dr. Visam MANSUR
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı