Fen-Edebiyat Fakültesi
  Program Öğretim Amaçları
PÖA-1 Öğrencilerin çeviri alanı ile ilgili tarihsel, dilbilimsel ve kültürel konularda bilgi ile donatılarak bunlara göre çeviri yapabilen ve analiz edebilen bireyler olarak gelişmelerine öncülük edilmesi.
PÖA-2 Öğrencilerin çeviri terminolojisini ve tekniklerini sözlü veya yazılı olarak farklı metin türlerine uygulayabilen; kaynak ve erek metinlere analitik ve eleştirel bir bakış açısı ile yaklaşarak yetkin çeviriler yapabilen çevirmenler olarak yetiştirilmesi. 
PÖA-3 Öğrencilerin çeviri alanında özgün analizler yapabilmeleri için gerekli eleştirel yaklaşımlarını ve çeviri kuramlarını metinlere uygulamaları için gerekli beceriler ile donatılması.
PÖA-4 Öğrencilerin Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim becerileri kuvvetli, yaratıcı ve analitik bir bakış açısına sahip, yaşam boyu öğrenmeye hevesli, özgüven sahibi, mesleki etik ve sorumluluk bilinci yüksek çevirmenler olarak yetiştirilmesi.
PÖA-5 Öğrencilere bireysel olarak ve grup içinde etkin bir şekilde çalışabilme becerileri kazandırılması.
PÖA-6 Öğrencilere ikinci bir yabancı dilde okuma ve anlama becerileri kazandırılması.
PÖA-7 Öğrencilerin alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımlarını ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanmalarını sağlayacak beceriler ile donatılması.