Özgörev
Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün özgörevleri, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Üniversite özgörevleri ile uyumludur. Bu bağlamda bölümün özgörevleri;

1. Türk kültürünün oldukça önemli iki parçasını teşkil eden dil ve edebiyat kavramlarına ait her dönem ve olgunun, alanında uzman öğretim üyeleri tarafından bilimsel yöntemlerle araştırılması ve incelenmesi;

2. Disiplinlerarası çalışmalar aracılığıyla dilimizin ve edebiyatımızın dünya kültürleri arasındaki yeri ve öneminin anlaşılması;

3. Türk Dili ve Edebiyatı hakkında elde edilen her birikimin toplumumuz ve öğrencilerimizle paylaşılması;

4. Türkçeyi her anlamda iyi kullanan, kültürüne ve edebiyatına meraklı, bilgi sahibi, araştırmacı, etkin, analitik düşünebilen, yorum gücü kuvvetli ve bilgiyi meslekî beceriye dönüştürebilen çağdaş bireylerin yetiştirilmesini sağlamaktır.