Özgörev | Tarih
Fen-Edebiyat Fakültesi

1-     Öğrencilerimize Tarih alanında geniş bir bilgi birikimi sağlamanın yanında tarihsel bilgi ve yöntem alanında da entelektüel ve mesleki birikimi edinmelerini sağlamak,

 

2-     Öğrencilerimizin başarılı bir Tarih eğitimi için gerekli olan analitik düşünme, eleştirel bakış, disiplinler arası çalışabilme, olaylar arasında ilişki kurma, çok yönlü düşünme, özgüven sahibi, mesleki etik ve sorumluluk bilinci becerilerini kazandırmak.

 

3-     Öğrencilerimize Tarih alanında akademik çalışma yapmak için gerekli olan kuramsal ve uygulamalı geniş bir bilgi birikimi kazandırmak,

 

4-     Öğrencilerimize yazılı ve sözlü etkin iletişim kurma, bireysel ve takım çalışması yapabilme ve özgün fikirler üretebilme becerilerini kazandırmak.

 

5-     Öğrencilerimize yaşam boyu öğrenmeye teşvik etmek ve çağdaş teknolojinin donanım ve araçlarını kullanabilme becerisini edinmelerini sağlamak.