Özgörev | İngiliz Dili ve Edebiyatı
Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm Özgörevleri

1- Öğrencilerimizin analitik düşünme becerilerini geliştirerek İngilizce yazılı ve sözlü iletişimlerini güçlendirmek.

2- Öğrencilerimizi okuduklarını anlayan, yorumlayan ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirmek.

3- Öğrencilerimizin iletişim becerilerini geliştirmek, entelektüel gelişimlerini hızlandırmak ve eleştirel düşünmelerini sağlamak.

4- Öğrencilerimizi Erken Dönem ve Modern İngiliz Edebiyatı için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyle donatmak.

5- Öğrencilerimizi yaşam boyu öğrenmeye teşvik etmek.