Bölüm Mesajı | İngiliz Dili ve Edebiyatı
Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm Mesajı

Eğitim-öğretim faaliyetlerine 1997 yılında başlayan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde etkinlik göstermektedir.

Erken Dönem ve Modern İngiliz Edebiyatı için gereken teorik ve uygulamalı bilgiyle öğrencilerini donatmayı amaçlayan bölüm, öğrencilerine dil ve edebi çalışmalar alanlarında seçkin bir program sunmaktadır. Bölümdeki bütün dersler öğrencilerin iletişim becerilerini, entelektüel gelişimlerini, eleştirel düşünmelerini ve yaşam boyu öğrenmelerini güçlendirecek niteliktedir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün eğitim dili İngilizce’dir. Aynı zamanda bölümümüzde dört yarıyıl boyunca sunulan farklı bir yabancı dil dersine ek olarak alan dışı Türkçe dersler de mevcuttur.

Bölümümüzde İngilizce Hazırlık Eğitimi zorunludur; hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bir sene daha hazırlık okumaları gerekmektedir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan öğrenciler, dil eğitimi, turizm, bankacılık, çeviri, basın-yayın alanlarında olduğu gibi dil ve eleştirel becerilerin yoğun olarak kullanıldığı sektörün değişik alanlarında da çalışabilir.

 

Prof. Dr. Visam MANSUR
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı