Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm Mesajı

Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümünün amacı; insan düşünce ve davranışlarının psikoloji biliminin yöntemleri ile incelenmesi ve ruhsal sağaltımın sağlanması konusunda bilgili, nitelikli ve etik ilkeleri benimseyen psikologlar yetiştirmek, psikoloji biliminin ürettiği bilimsel bilgiyi bireysel ve toplumsal sorunların çözülmesi, kişiler arası iletişimin düzenlenmesi, eğitim, sağlık, sanayi ve benzerî alanlarda üretim ve verimliliğin artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi alanlarında kullanarak insan yaşamına katkı sağlamaktır. Ayrıca bilimsel yayınlar ve araştırmalarla psikoloji alanında vizyonunu geliştirmeyi ve öncü olmayı hedeflemektedir.

Günümüzün ve geleceğin ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan ders programımız, psikolojideki temel kuramların aktarıldğıdersleri içermekte olup bunun yanı sıra uygulamalı psikoloji, örgütsel/endüstriyel psikoloji, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, deneysel psikoloji gibi temel psikoloji alanlarında güncel bilgi ve gelişmeleri yakından izlemeye olanak verecek şekilde hazırlanmıştır. Akademik programımız, kuramsal bilgiyle pratik çalışmaları entegre ederek mesleki deneyimi artırmak üzerine şekillenmiştir.

Lisans eğitiminizi tamamladığınızda uzmanlaşmak istediğiniz psikoloji alanına göre değişmekle birlikte özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, anaokulu, kreş ve yuvalar, rehberlik ve araştırma merkezleri, psikolojik danışmanlık merkezleri, dershaneler, okullar, hastaneler, şirketlerin insan kaynakları departmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı rehabilitasyon çalışmalarının yürütüldüğü kurumlar, Adalet Bakanlığı’na bağlı cezaevleri ve adliyeler, üniversiteler gibi pek çok farklı alandaçalışma seçeneğiniz olacaktır.

Modern toplumda bireyselleşmenin gittikçe daha baskın bir belirleyici olmasıyla birlikte insanın profesyonel bir psikolojik desteğe olan gereksinimi de artmıştır. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan bireylerin kozmopolit yaşamın beraberinde getirdiği duygusal baskı ve stres kaynaklarıyla her gün başa çıkmak zorunda olması psikolojik desteğin önemini kaçınılmaz biçimde ortaya koymaktadır.

Programın eğitim dili Türkçe'dir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin EBADİ
Psikoloji Bölüm Başkanı