Fen-Edebiyat Fakültesi

Öğretim Amaçları

1. Öğrencilerin alan ile ilgili çeşitli konularda bilgi ile donatılarak, İngiliz Dilinde yazılmış çeşitli edebi/tarihsel dönemlere ve kültürlere ait edebiyatın özelliklerini analiz edebilen bireyler olarak gelişmelerine öncülük edilmesi.
2. Öğrencilerin edebi terminolojiyi roman, şiir ve tiyatro gibi farklı edebi türlere doğru uygulayabilen; edebi eserlere analitik ve eleştirel bir bakış açısı ile yaklaşarak yenilikçi okumalar yapabilen edebiyatçılar olarak yetiştirilmesi. 
3. Öğrencilerin İngiliz edebiyatında özgün analizler yapabilmeleri için gerekli edebi eleştirel yaklaşımlar ve edebi kuramları metinlere uygulamaları için gerekli beceriler ile donatılması.
4. Öğrencilerin İngilizce yazılı ve sözlü iletişim becerileri kuvvetli, yaratıcı ve analitik bir bakış açısına sahip, yaşam boyu öğrenmeye hevesli, özgüven sahibi, mesleki etik ve sorumluluk bilinci yüksek edebiyatçılar olarak yetiştirilmesi.
5. Öğrencilere bireysel olarak ve grup içinde etkin bir şekilde çalışabilme becerileri kazandırılması.
6. Öğrencilere ikinci bir yabancı dilde okuma ve anlama becerileri kazandırılması.
7. Öğrencilerin alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımlarını ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanmalarını sağlayacak beceriler ile donatılması.