Bölüm Mesajı | Sosyoloji (Türkçe)
Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm Mesajı

Sosyoloji bölümünün amacı, kuram, yöntem ve uygulamayı birleştirebilecek, analitik bir düşünme ve araştırma yeteneği kazanmış sağlam bir temele sahip mezunlar yetiştirmektir. Bu amaca uygun olarak bölüm, öğrencilerine eleştirel bir mesafe içerisinde sosyal süreçleri analiz edebilmeleri ve toplumsal problemlere çözümler bulabilmeleri için gerekli becerileri ve bilgi donanımını kazandırmayı hedeflemektedir. Sosyoloji bölümünde öğrenciler, teorik bilgilerin yanı sıra bu bilgilerini kullanacakları uygulama alanında deneyim kazandıran dersler almaktadırlar.

Kariyerlerine henüz başlamış mevcut mezunlarımızın bir kısmı özel sektör ve kamuda farklı alanlarda çalışmakta, bir kısmı ise eğitimlerine lisansüstü düzeyde devam etmektedirler. Mezunlarımızın özel sektörde çalıştığı alanlar arasında insan kaynakları, reklamcılık bölümleri ve eğitim kurumları yer almakta, kamuda ise okullar ve belediyeler mezunlarımızın istihdam olanağı bulduğu kurumlar olarak öne çıkmaktadır. Halen yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam etmekte olan mezunlarımızın bir kısmı da akademik kariyer hedefleri doğrultusunda, eğitim yaşamlarını yalnızca sosyoloji alanında değil seçtikleri diğer sosyal bilim dallarında da başarıyla sürdürmektedirler.

Sosyoloji bölümünün eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Tekaüt ÇAL
Sosyoloji (Türkçe) Bölüm Başkanı