Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm Mesajı

21. yüzyılda sosyolojinin önemi, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelere paralel olarak artmaktadır. Sosyoloji, toplumsal değişimi ve sosyal gerçekliği analiz eden, aynı zamanda çözümler üreten bir bilim dalıdır. Bu anlamda sosyolojinin analiz konusu bireylerin toplumla ilişkilerinden, ailenin incelenmesine; kırsal ve kentsel yaşamdan, siyasete kadar geniş bir yelpaze içerisindedir. Sosyoloji bölümünün amacı, kuram, yöntem ve uygulamayı birleştirebilecek, analitik bir düşünme ve araştırma yeteneği kazanmış sağlam bir temele sahip mezunlar yetiştirmektir. Bu amaca uygun olarak bölüm, öğrencilerine eleştirel bir mesafe içerisinde sosyal süreçleri analiz edebilmeleri ve toplumsal problemlere çözümler bulabilmeleri için gerekli becerileri ve bilgi donanımını kazandırmayı hedeflemektedir. Sosyoloji Bölümünde öğrenciler, teorik bilgilerin yanı sıra bu bilgilerini kullanacakları uygulama alanında deneyim kazandıran dersler almaktadırlar.

Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (Türkçe) Bölümü kurulduğu 2011 yılından bu yana yetkin bir sosyoloji lisans eğitimi vererek nitelikli mezunlar vermeyi hedeflemiştir. Program öğrencilere en temelde sosyolojik bir bakış açısı sağlamaya odaklanması yanında öğrencilerin disiplinlerarası bakış açısına sahip olmalarına önem verilmektedir. Akademik kadro bölüm programı çerçevesinde öğrencilerin akademik gelişimi yanında ilerideki mesleklerinde kullanabilecekleri, gereksinim duydukları bilgi, uygulama ve eleştirel düşünme ve analiz etme ihtiyaçlarını karşılamak üzere hareket etmekte, ayrıca derslerinde günceli takip etmekte ve değişen koşullara uygun olarak ders içeriklerini güncel tutmayı ilke edinmektedir.

Kariyerlerine henüz başlamış mevcut mezunlarımızın bir kısmı özel sektör ve kamuda farklı alanlarda çalışmakta, bir kısmı ise eğitimlerine lisansüstü düzeyde devam etmektedirler. Mezunlarımızın özel sektörde çalıştığı alanlar arasında insan kaynakları, reklamcılık bölümleri ve eğitim kurumları yer almakta, kamuda ise okullar ve belediyeler mezunlarımızın istihdam olanağı bulduğu kurumlar olarak öne çıkmaktadır. Halen yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam etmekte olan mezunlarımızın bir kısmı da akademik kariyer hedefleri doğrultusunda eğitim yaşamlarını yalnızca sosyoloji alanında değil seçtikleri diğer sosyal bilim dallarında da başarıyla sürdürmektedirler.

Sosyoloji Bölümünün eğitim dili Türkçedir. İngilizce Hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır. İsteğe bağlı hazırlık eğitimi Beylikdüzü Yerleşkesinde aynı bina içerisinde yürütülmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Ali SAYGILI
Sosyoloji (Türkçe) Bölüm Başkanı