Özgörev | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Fen-Edebiyat Fakültesi

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Özgörevleri

BÖZ-1 Öğrencilerimizin İngilizce ve Türkçe dil becerilerini geliştirmek, bu iki dilin kültürüne hâkim olmalarını sağlamak.

BÖZ-2 Çeviriyi kültürlerarası iletişim olarak algılayan çeviri kuram ve yaklaşımlarıyla uygulamayı birleştirebilen mezunlar yetiştirmek.

BÖZ-3 Öğrencilerin gerekli alan bilgisine sahip olmalarını ve yazılı ve sözlü çeviri konusunda uygulama deneyimi edinmelerini sağlamak.

BÖZ-4 İngilizce dışında bir başka yabancı dilde okuma, yazma, anlama ve dinleme yetisini geliştirecek mezunlar yetiştirmek.

BÖZ-5 Öğrencilerimizi yaşam boyu öğrenmeye teşvik etmektir.