Fen-Edebiyat Fakültesi

Program Çıktıları

Bilgi

Kurumsal Olgusal

 1. Matematik alanında konularında yeterli altyapıya sahiptir. (FEDEK I)

 

  1. Real ve kompleks analiz bilgilerine sahiptir.
  2. Cebir ve Lineer Cebir bilgilerine sahiptir
  3. Diferansiyel, Kısmi Diferansiyel ve İntegral Denklemler bilgilerine sahiptir,
  4. Topoloji, ve geometri bilgilerine sahiptir
  5. Temel Fizik bilgisine sahiptir ve Fizik konuları ile ilgili deneyler yapar.

Beceriler

 1. Alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, yorumlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. (FEDEK II)
  1. Diferansiyel denklemleri analitik ve sayısal çözebilir
  2. Teoremleri formüle eder ve ispatlar.
  3. Problemlere uygun modelleme teknikleri kullanır.
  4. İstatistiksel analizler ve yorumlar yapabilir.
  5. Problemleri tanıma ve formüle etmede bilgisayarları etkin kullanabilir.
 2. Bir sistemi, süreci, donanımı veya ürünü anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisine sahiptir. (FEDEK III)
  1. Matematik problemini anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisine sahiptir.
 3. Temel alanında disiplinler arası konularda bilgilidir. (FEDEK IV)
  1. Fizik, kimya, biyoloji, ekonomi gibi bilim dallarında karşılaşılan problemler için matematiksel modeller kurar ve oluşturduğu etkin algoritmalarla bunları çözümler.
 4. Alan uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. (FEDEK V)
  1. Matematik bilgilerini araştırmalar alanında faydalı olarak kullanır
  2. Eğitim ve öğretim alanlarında Bilgisayar destekli programlar yapar.
 5. Alanlarına göre tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve yorumlama becerisine sahiptir. (FEDEK VI)
  1. Veri toplama ve değerlendirme işlemlerini istatistiksel olarak yapar.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 1. Bireysel olarak ve takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. (FEDEK VII)
  1. Bireysel ve takım halinde çalışma becerisine sahiptir.

Öğrenme Yetkinliği

 1. Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi  (FEDEK IX)
  1. Eleştirel bakış sahibidir.
  2. Çağdaş bilim ve teknolojiyi günü gününe takip ederek onu ilk kullanır.
  3. Bilim ve teknoloji üzerine düzenlenen seminer ve kongre oturumlarına canlı veya sanal ortamlarda katılarak yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 1. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil (Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde) bilgisine sahiptir. (FEDEK VIII)
  1. Uygun derslerde bilimsel tartışmalara katılır, projelerde sunumlar yapar, gerektiğinde yazılı raporlar hazırlar ve sunar.
  2. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilmenin yani sıra en az bir yabancı dil (Avrupa dil portföyü B2 seviyesinde) bilgisine sahiptir.

 

Alana Özgü Yetkinlik

 1. Meslekî etik ve sorumluluk bilinci. (FEDEK X)
  1. Mesleki etik ve mesleki sorumluluk bilincine tam sahiptir.
  2. Risk yönetimi, fırsat analizi, proje yönetimi ve girişimcilik konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahibidir.
 2. Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (Çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirlik vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. (FEDEK XI)
  1. Alan uygulamalarının hukuksal sorumluluklarının bilincindedir.
  2. Alan uygulamaları hususunda evrensel ve toplumsal boyutlarda duyarlıdır.