Akademik Kadro | Sosyoloji (Türkçe)
Fen-Edebiyat Fakültesi