Dekan Mesajı
Fen-Edebiyat Fakültesi

Dekan Mesajı

Metin Ayışığı Dekanlık Mesajı Fotoğrafı

Fen-Edebiyat Fakültesi Beykent Üniversitesi ile aynı zamanda (1997) kurulmuş ve Üniversite içinde temel yere sahip olan bir fakültedir.

Mezunlarımızın dünyada başarılı şekilde rekabet edebilmeleri için donanımlı eğitim almalarını sağlayacak önde gelen başlıca unsur güçlü eğitim kadromuzdur. Kendi alanlarında son gelişmeleri izleyen, eğitim ve iletişim becerileri, araştırma deneyimleri, ve öğrenci ilişkisi güçlü öğretim üyesi kadromuz eğitim programlarının etkin bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktadırlar. Öğrencilerimize temel mesleki bilgileri kazandırmanın yanı sıra, onların çağdaş dünyada gereksinim duyulan etik duyarlılıklarla donanmış olmaları da temel vizyonumuz dahilindedir.

Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, dokuz bölümü ile temel bilimler eğitimine önemli bir katkı yapmaktadır: 

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Matematik Bölümü

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

Rusça Mütercim ve Tercümanlık

Psikoloji

Sosyoloji (Türkçe)

Sosyoloji (İngilizce)

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Fakültemizde dört bölümde yabancı dilde eğitim verilmektedir: Sosyoloji (İngilizce), İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Rusça Mütercim ve Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı. Gerek Türkçe eğitim veren bölümler, gerekse yabancı dilde eğitim veren bölümler olsun, Fen-Edebiyat Fakültesi evrensel standartların farkında olan; insani, milli ve demokratik değerlere sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Fakültemiz yurt içinde ve yurt dışında önde gelen güçlü bir bir fakülte olma vizyonu ile ve içinde yaşadığımız bilim ve teknoloji çağının gereklerine uygun olarak dinamik, girişimci, donanımlı insan gücünü yetiştirmek için sürekli kendisini geliştirmektedir.

Çift anadal, yan dal, Erasmus değişim programı imkanları sunarak ve öğrenci kulüpleri faaliyetleri aracılığı ile eğitimleri süresinde öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine pek çok fırsat tanımaktadır. Gerektiğinde staj yapma ve sosyal projelere katılım imkanları fakültemiz aracılığı ile gerçekleşmektedir. Öğrencilerimiz kendi mesleki eğitimlerinin yanısıra dinamik bir akademik ortamdan beslenmektedirler.

Mezunlarımızın kamu sektöründe, eğitim kurumlarında, iş dünyasında ve uluslararası kuruluşlarda başarıları ve topluma katkıları Fen-Edebiyat Fakültesi olarak haklı gururumuz olmaktadır. 

Prof. Dr. Metin AYIŞIĞI
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı