Staj |Rusça Mütercim ve Tercümanlık
Fen-Edebiyat Fakültesi

Staj

Staj derslerinde öğrenci, çalışmalarına ilişkin staj günlüğünden oluşan bir portfolyo hazırlayarak işyeri yetkilisine onaylatır. Öğrenci stajı bitiminde bir değerlendirme formu doldurarak onaylar ve kapalı zarfta program başkanlığına ulaştırır. Staj değerlendirmesinde, staj komisyonu; öğrencinin staj portfölyosunu, staj sürecinde yapılan izleme faaliyetlerini, iş yeri amirinin değerlendirme formunu ve sözlü yapılacak staj sınavındaki başarısını dikkate alarak başarılı öğrenci için Geçer (G), başarısız öğrenci için Kalır (K) notu verir.