Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm Mesajı

Beykent Üniversitesi’nin kuruluş tarihi 1997 yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan ve 2002 yılından itibaren mezun vermekte olan Matematik-Bilgisayar Bölümü, 2017-2018 eğitim öğretim yılında ismini Matematik Bölümü olarak değiştirerek faaliyetine devam etmektedir.

Matematik Bölümü, iş sektörlerinde ihtiyaç duyulan gerek akademik gerekse çağdaş teknolojik bilgilerle donatılmış, sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, etik sorumluluk ve iş ahlakı kazanmış bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, Matematik tabanlı iş sektörlerinde profesyonel şekilde kariyer yapabilecek ya da Matematik, Matematik ile ilişkili alanlarda akademik kariyerini geliştirebilecek biçimde bilgilerle donatılmış, ekonomi, fizik, tıp ve mühendisliğin bazı alanlarındaki problemleri tanımlayabilme, modelleyebilme, bilgisayar teknolojilerini kullanarak çözüm yöntemi üretebilme ve karar verme becerilerini kazanmış bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Matematik Bölümü ders planı teorik ve uygulamalı matematik derslerin yanı sıra öğrencilerin bilgisayar alanında çalışabilmeleri için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandıran derslerden oluşmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin bilgi ve becerilerin gelişmesi için bölümümüz eğitim-öğretim faaliyetlerine paralel olarak araştırma ve proje çalışmalarına katılma faaliyetlerine de önem vermektedir. Bölüm öğrencilerimizin öğretim üyelerinin danışmanlığı altında gerçekleştirilecek olan, tüm bilgi ve kazanımlarını aktarabilecekleri uygulamalı bir bitirme çalışması/projesi hazırlayıp sunmaktadırlar.

Matematik ve Uygulamalı Matematik programlarının esas amacı ülke sanayisi ve ekonomisini geliştirmek ve bununla ilgili ortaya çıkan problemlerin efektif çözümü için bilimsel karar verme yöntemleri önermektir. Matematik programımız da bu doğrultuda öğrencileri bilim ve teknikteki çağdaş yeni buluşlarla donatmayı ve onlara serbest araştırma yapabilmeleri için gereken alt yapıyı vermeyi, onları sanayi-üniversite iş birliğine hazırlamayı, durmadan gelişen teknolojileri dikkate almalarını ve bununla ilgili mühendislikte talep edilen bilimsel araştırmaları yapmayı sağlayacak güçlü bir alt yapı oluşturmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Jeta ALO

Matematik Bölüm Başkanı