Bölüm Mesajı | Matematik
Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm Mesajı

Bölümümüz, 1997 yılında Matematik-Bilgisayar Bölümü adıyla kurulmuş olup, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren Matematik Bölümü adı altında faaliyetlerine devam etmektedir.

Matematik Bölümü, akademik ve çağdaş teknolojik bilgilerle donatılmış, sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, etik sorumluluk ve iş ahlakı kazanmış bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca; fen ve mühendislikle ilgili alanlarda problemleri tanımlayabilme, modelleyebilme, çözüm yöntemi üretebilme ve karar verme becerilerini kazanmış bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Matematik Bölümü ders planı, teorik ve uygulamalı matematik derslerinin yanı sıra öğrencilere bilgisayar alanı için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandıran derslerden oluşmaktadır.  Öğrencilerimiz, öğretim üyelerinin danışmanlığı altında gerçekleştirilecek olan, tüm bilgi ve kazanımlarını aktarabilecekleri uygulamalı bir bitirme çalışması/projesi hazırlayıp sunmaktadırlar.

Programımız, öğrencileri bilim ve teknikteki çağdaş buluşlarla donatmayı ve onlara serbest araştırma yapabilmeleri için gereken alt yapıyı vermeyi, onları sanayi-üniversite iş birliğine hazırlamayı, mühendislikte talep edilen bilimsel araştırmaları yapmaları için gereken donanımı vermeyi amaçlamaktadır. 

Doç. Dr. Fatma KARACA

Matematik Bölüm Başkanı