Kariyer Olanakları | Sosyoloji (Türkçe)
Fen-Edebiyat Fakültesi

Kariyer Olanakları

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, almış oldukları disiplinler arası, kuramsal ve yöntem bilimsel eğitim neticesinde edindikleri birikimle, hem kamu sektöründe hem de özel sektörde pek çok iş olanağını değerlendirebilirler.

Sosyolog unvanı almış olan mezunlarımız, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyerlerini sürdürebildikleri gibi, lisans eğitimi süresince gerekli formasyon derslerini tamamlamış olan öğrencilerimiz, ortaöğretim kurumlarında ve liselerde, felsefe grubu öğretmenliği de yapabilirler.

Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Enstitüsü, Kalkınma Ajansları, bakanlık ve belediyeler, sosyal hizmetler başta olmak üzere pek çok kamu kurumunda çalışabildikleri gibi, sivil toplum kuruluşları, araştırma şirketleri, basın ve medya kuruluşları gibi özel kuruluşlarda, özellikle sanayi, ticaret, medya, reklam, pazarlama firmalarında çalışabilmektedir.

Ülke içerisindeki bu çalışma imkanlarına ek olarak, ülke dışında özellikle uluslararası çalışmalar yürütmekte olan pek çok STK, kurum ve kuruluşta sosyolog, araştırmacı, danışman, olarak görev alabilmektedir.