Kariyer Olanakları | Sosyoloji (İngilizce)
Fen-Edebiyat Fakültesi

Kariyer Olanakları

Bu bölümden mezun olan öğrenciler, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Enstitüsü, Kalkınma Ajansları, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı gibi kamuda çalışabilecekleri gibi, medya, reklamcılık, insan kaynakları birimleri gibi özel sektörde de çalışabilmektedirler. Ayrıca yerel ve uluslararası bağımsız kuruluşlarda da (ILO, UNDP, Birleşmiş Milletler vb.) uzman ve danışman olarak görev alabilmektedirler. Bunun yanı sıra Akademik kariyer yapmak isteyen öğrenciler üniversitelerde öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olarak çalışabilirler.