Staj | Mütercim Tercümanlık (İngilizce)
Fen-Edebiyat Fakültesi

Staj

İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 5 AKTS’lik Staj dersini başarıyla tamamlamak zorundadır. Staj süresi 20 iş günüdür.

Bölümümüz öğrencilerinin staj yapabilecekleri bazı kurum ve kuruluşlar şöyledir: BİST, T.C. Merkez Bankası, T.C. Ziraat Bankası, T. İş Bankası gibi kamu bankaları ve özel bankalar, menkul değerler ve aracı kurumlar, özel şirketlerin halkla ilişkiler departmanları, Anadolu Ajansı, Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT ve özel TV kanalları, özel çeviri büroları, büyükelçilikler, oteller, turizm ve seyahat acenteleri.

Öğrenci, staj yapacağı kurum ya da kuruluşu kendisi bulur ve kurumdaki sorumlu ile görüşerek onay alır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “staja tabi tutulan öğrenciler için öğrenim gördükleri yüksek öğrenim kurumu … prim ödeme yükümlüsüdür.” (87/(e-f)) hükmü gereğince staj süresince öğrencinin sigorta primleri üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.

Staja başlamak için Staj başvuru formu işverene onaylatıldıktan sonra, bölüm başkanına imzalatılmalıdır. Başvuru formu, kimlik fotokopisi ile birlikte staja başlama tarihiden 15 gün önce Öğrenci İşlerine teslim edilmelidir.

Staj süresince staj defteri eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Staj sonunda Stajyer Değerlendirme Formu işveren tarafından doldurulacaktır. Staj defteri ve kapalı zarf içine konulmuş Stajyer Değerlendirme Formu bölüm başkanına teslim edilecektir.