Özgörev | Fen Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi


Fakülte Özgörevleri

Fen- Edebiyat Fakültesi’nin başlıca amacı, bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi paylaşan deneyimli öğretim elemanları kadrosuyla temel bilim ve mesleki eğitimde üst düzey eğitim olanağı sunarak öğrencilerinin hem mesleki çalışma sahalarında hem de sosyal ve kültürel yaşamın her alanında başarılı olmalarını olanaklı kılacak beceri ve formasyonu kazanmalarını sağlamaktır.

Bu çerçevede, araştırmacı ve çağdaş bir öğretim kültürü ile toplumsal değerlere saygılı, analitik düşünebilen, sorgulayan, yorum gücü kuvvetli, hayat boyu öğrenme ve etik bilincine sahip, bilgi ve becerilerini toplumun ve insanlığın ortak iyiliğine sunmaya açık, çağdaş bireyler yetiştirmeyi amaçlar.