Akademik Kadro | Rusça Mütercim ve Tercümanlık
Fen-Edebiyat Fakültesi