Öğretim Amaçları | Matematik
Fen-Edebiyat Fakültesi

Öğretim Amaçları

  • Temel matematik bilgisine ve analitik düşünme yeteneğine sahip matematikçilerin yetiştirilmesi,
  • Gerçek yaşamda karşılaşılan disiplinler arası problemleri matematiksel modelleme yaparak matematiksel yöntemler ile çözme becerisinin kazandırılması,
  • Etkin şekilde bilgisayar programları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisinin kazandırılması,
  • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve iş hayatındaki mesleki ve etik ilkelere uyma bilincinin kazandırılması,
  • Günün koşullarına bağlı olarak, edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yenileyebilecek, matematik veya matematik ile ilişkili alanlarda bağımsız olarak araştırma-geliştirme yapabilecek, takım çalışması yürütme becerisine sahip matematikçilerin yetiştirilmesi,
  • Hem akademik kariyerlerini sürdürmek hem de matematiksel düşüncelerini açıklamak ve paylaşmak için matematiksel okuma, tartışma, yazma ve sözlü olarak sunma yeteneğine sahip matematikçilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.