Program Çıktıları
Fen-Edebiyat Fakültesi

PROGRAM ÇIKTILARI

Beykent Üniversitesi Tarih Lisans Programından mezun olan öğrencilerimiz Tarih Lisans Diploması ve Diploma Eki almaya da hak kazanırlar. 

Diploma Eki nedir?

 • Diploma Eki, Yükseköğretim Kurumları tarafından diplomanın yanı sıra verilen tamamlayıcı ve açıklayıcı bir belgedir.
 • Diplomanın başka ülkeler tarafından anlaşılmasına yardımcı olur.
 • Alınan dereceye ilişkin doğru bir değerlendirme yapılabilmesi için her türlü bilgiyi sağlar.
 • Mezuniyet işlemleri tamamlandıktan sonra Diploma Eki, her öğrenciye diploma ile birlikte bir Avrupa dilinde ücretsiz olarak verilir.

Diploma Eki aşağıda ifade edilen sekiz bölümden oluşur:

 1. Diploma Ekini hak etmiş olan kişinin kimliği,
 2. Diploma Ekini hak etme nedenini teşkil eden kazanılmış yeti, 
 3. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin düzeyi, 
 4. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin içerik ve sonuçları, 
 5. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin işlevi, 
 6. Ek bilgiler, 
 7. Diploma Ekinin resmî tasdiki, 
 8. Ulusal yüksek öğrenim sistemi hakkında bilgi.

Diploma Eki’nin Öğrencilere Katkısı:

 • Yurtdışında da anlaşılabilir ve mukayese edilebilir bir diploma,
 • Öğrencinin akademik düzeylerinin ve yurtiçinde edindiği yeti ve becerilerin tam bir tarifi,
 • Öğrencinin başarı ve becerilerinin nesnel ve âdil bir değerlendirmesi,
 • Geleceğe yönelik olarak yurtdışında iş ve eğitim fırsatlarına daha rahat ulaşma olanağı,