Fen-Edebiyat Fakültesi

Program Çıktıları

 1. Sosyal ve kültürel etkenler ile şekillenen dilin temel kavramlarını, kalıplarını ve yapısını, dilin gelişimini ve sosyal kimliğin inşasındaki yerini açıklar.
 2. İngiliz Edebiyatı ve Dünya Edebiyatları ile ilgili önemli terimleri, kavramları, edebi türleri ve akımları açıklar.
 3. İngiliz Edebiyatını diğer kültürlerin edebiyatları ve film çalışmaları, tarih, psikoloji, sosyoloji gibi, ilgili diğer disiplinler ile karşılaştırır.
 4. Eleştirel ve yaratıcı savlar üretmek için bir metnin ya da görsel çalışmanın analizinde ilgili edebi kuramı belirler ve teoriyi sözel olarak ya da bir yazılı çalışmada uygular.
 5. Bir metnin ya da görsel çalışmanın analizi için gerekli bilgi erişiminde bilişim teknolojisini ve araştırma yöntemlerini kullanır.
 6. Bir metnin ya da görsel çalışmanın analizinde edebi, eleştirel, tarih ve dil teorilerini uygular ve bunu çeşitli bilimsel çalışmalarda gösterir.
 7. Özgün bir araştırma makalesi yazmak için gerekli metot, kaynak ve izlenecek yollara karar verir.
 8. İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında, bireysel olarak veya takım olarak ileri düzeyde çalışma becerileri geliştirir.
 9. Sürdürülebilir yaşam boyu öğrenmenin, eleştirel düşünmenin ve alanındaki bilimsel gelişmelerin öneminin farkındalığını geliştirir.
 10. Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi B1 düzeyinde bir Avrupa dilinde sözlü ve yazılı becerilerini güncel ve iş hayatında sergiler.
 11. Edebi çalışmalar ile global-lokal ve sosyal problemleri ilişkilendirir ve eleştirel düşünme ve sorgulama ile bu konular hakkında farkındalık yaratır.
 12. Sorumlu davranır ve araştırma yazıları, sınavlar ve ilgili diğer faaliyetlerde kendisinden beklenen sosyal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri sergiler.