Program Çıktıları
Fen-Edebiyat Fakültesi

Program Çıktıları

 1. Bilişsel, biyolojik, kültürel ve sosyal faktörlerin şekillendirdiği bir iletişim sistemi olarak dilin karmaşıklığını açıklar.

   

 2. İngiliz, Amerikan ve Dünya Edebiyatının başlıca edebi eserlerine, türlerine, dönemlerine ve eleştirel yaklaşımlarına aşinalık gösterir.

   

 3. Edebi metinlerde yer alan edebi teknikleri ve yaratıcı dil kullanımlarını belirler.

   

 4. Birden fazla metin, eser veya tarihsel dönemi karşılaştırır.

   

 5. Eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için ilgili teorik kavramları edebi veya diğer metinlere uygular.

   

 6. Araştırma ve yazma süreçlerinde bilgi teknolojisi (BT) becerilerini uygular.

   

 7. Araştırma projelerini ve diğer ödevleri etik araştırma değerlerine ve uygun akademik davranışa dayalı olarak yazar.

   

 8. Bireysel olarak veya takım halinde çalışma becerileri gösterir.

   

 9. Yaşam boyu öğrenme becerileri geliştirir.

   

 10. İngilizce dışında en az bir Avrupa dilini Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi B1 düzeyinde kullanır.

   

 11. Sosyal konularda eleştirel farkındalık yaratmak için edebi çalışmaları küresel ve yerel meselelerle ilişkilendirir.