Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm Mesajı

Ulusların dil ve edebiyatlarının zenginliği, onların gelişmişlik düzeyini ortaya koyar. Türk dili ve edebiyatı, dünyanın en eski dil ve edebiyatlarından biridir. Türk dili ile yazılmış kitaplar, sadece Türkiye’de değil başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinin kütüphane ve müzelerinin koleksiyonunda bulunmaktadır. Türkiye’deki ve yurt dışındaki Türkoloji merkezlerinde, son iki bin yıllık insanlık tarihinde önemli izler bırakmış olan Türkler, Türkçe ve Türk edebiyatı üzerine önemli çalışmalar, araştırmalar, yayınlar yapılmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk dilinin ve edebiyatının geçmişten günümüze gelişimini inceleyen bir alandır. Göktürk Yazıtları’ndan başlayarak günümüze kadar farklı coğrafyalarda yazılmış metinler, dil ve edebiyat derslerinin temel kaynaklarını oluşturmaktadır. Türk dil tarihi ve Türk edebiyat tarihi konusundaki dersler sayesinde öğrenciler, Türkçe’nin yüzlerce yıllık gelişimini öğrenmektedir. Osmanlı Türkçesi okuma ve yazma eğitimi alan öğrenciler eski yüzyıllarda yazılmış metinleri okuyabilmekte, dil ve edebiyat tarihini göz önünde bulundurarak tahlil edebilmektedirler. Bölümümüz öğrencileri, lisans eğitimleri süresince alan ve uzmanlık dersleri dışında çeşitli seçmeli dersler almaktadır. Ayrıca editörlük, metin yazarlığı, bilgisayar ve İngilizce gibi alanının uzmanları tarafından verilen derslerle çok yönlü bir eğitim sürecinden geçmektedirler.

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz, lisans eğitimini tamamladıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, özel okullarda ve dershanelerde öğretmenlik yapabilmekte, radyo, televizyon ve gazetelerde metin yazarlığı, yayın evlerinde de editör olarak çalışabilmektedirler. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini yaptıkları takdirde akademisyen olarak üniversitelerde çalışma imkânı bulabilirler. Bunun yanı sıra Kültür Bakanlığı ve diğer Bakanlıklarda, Türk Dil Kurumunda, kütüphanelerde, müzelerde, kamu ve özel kurumlara bağlı arşivlerde, yurt dışı eğitim ve kültür kurumlarında görev alabilmektedirler.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün eğitim dili Türkçedir, İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Mağfiret YUNUSOĞLU
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı