Bölüm Mesajı
Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm Mesajı

Bölümümüz lisans programının amacı çok eski bir geçmişe sahip olan Türk dili ve edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları içindeki yerini belirlemek ve Türk Dili ve Edebiyatı kaynaklarının öğrenilmesi, öğretilmesi ve geliştirilmesi için katkı sağlayan bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda bölümümüz kurulduğu günden bu yana eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma yükümlülüğünü yerine getirmektedir.

Bölümümüz öğrencileri, lisans eğitimleri süresince özgün alan ve uzmanlık dersleri almanın yanı sıra editörlük, metin yazarlığı, bilgisayar ve İngilizce gibi alanının uzmanları tarafından verilen derslerle çok yönlü bir eğitim sürecinden geçmektedirler.

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz, lisans eğitimini tamamladıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, özel okullarda ve dershanelerde öğretmenlik yapabilmekte, radyo, televizyon ve gazetelerde metin yazarlığı, yayın evlerinde de editör olarak çalışabilmektedirler. Bunun yanı sıra; kütüphanelerde, müzelerde, kamu ve özel kurumlara bağlı arşivlerde, yurt dışı eğitim ve kültür kurumlarında görev alabilmektedirler.

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün eğitim dili Türkçedir, İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Aycan AYDOĞAN
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı