Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm Mesajı

Hızla küreselleşen dünyamızda, İngilizce, başta bilim, teknoloji, kültür, sanat ve ticaret gibi alanlarda olmak üzere, adeta bütün insanlığın ortak dili haline gelmiştir. Bilgi ve teknolojinin her türlü uluslararası platformda yer aldığı günümüzde, İngilizce ile ulusal/yerel diller arasında kültür ve iletişim uzmanı olarak görev yapacak çevirmenlere duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır.

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümü olarak amacımız; dil bilinci gelişmiş, çeviriyi yalnızca dil düzeyinde gerçekleşen bir etkinlik değil kültürlerarası iletişim olarak algılayan, Türkçe ile İngilizceye ve bu iki dilin kültürüne/kurumlarına hakim, çeviri teknikleri, uygulamaları ve kuramları hakkında bilgi birikiminin yanında, uluslararası ilişkiler, iktisat, hukuk gibi sosyal bilimler ile temel fen bilimlerinin alan bilgisi ve terimleriyle tanışarak yazılı ve sözlü çeviri konusunda uygulama deneyimi edinmiş, İngilizce'nin dışında bir yabancı dilde de çeviri yapabilecek çevirmenler yetiştirmektir.

Dört yıllık eğitim-öğretim sürecinde, öğrencilerimiz, okuma-anlama, sözlü ve yazılı iletişim gibi dil becerilerini geliştirmeye yönelik derslerin ardından, çeviriye karşı bütüncül bir bakış edinebilmeleri ve kuramla uygulamayı bir arada yürütebilmeleri için gereken meslek derslerini almaktadır.

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümü mezunları, başta yayınevleri ve çeviri büroları olmak üzere, uluslararası bağlantıları bulunan çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşları (örneğin bakanlıklar, üniversiteler, turizm ve dış ticaret firmaları, bankalar) ile medya (örneğin, haber ajansları, televizyon ve gazeteler) gibi çeşitli alanlarda istihdam edilebilmektedir.

Mütercim Tercümanlık (İngilizce) bölümünün eğitim dili İngilizcedir. İngilizce hazırlık eğitimi zorunludur.

Doç. Dr. Evrim DOĞAN ADANUR
Mütercim - Tercümanlık (İngilizce) Bölüm Başkanı