Bölüm Mesajı | Tarih
Kayıt & Kabul Aday

Bölüm Başkanının Mesajı

Beykent Üniversitesi Tarih Lisans Programı, bölüm öğrencilerini tarihçilik kavramları ve araştırma yöntemleri ile donatarak, çağdaş dünyayı tarihsel bir bakış açısı ile anlamalarını ve yorumlamalarını sağlamayı hedeflemektedir. Bölümümüzün müfredatı, Türk tarihinin yanı sıra dünya tarihinin farklı alanlarını da kapsayan zengin ve çeşitli bir içeriğe sahiptir. Öğrencilerimize, tarih bilgisi edinmenin yanında, tarih araştırmalarında kullanılan belgeleri okuyup, analiz etme ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmak için farklı disiplinlerden alacakları dersler ile karşılaştırmalı ve çok yönlü bir yaklaşım sunmaktadır. Bölümümüzde, üniversitemizin ve kütüphanemizin sağladığı akademik imkânların yanı sıra, alanında uzman akademik kadro ile öğrencilerimizin ilgi alanlarında derinleşmelerine olanak tanıyan çok sayıda seçmeli ders bulunmaktadır.  

Tarih Bölümü, Lisans ve Yüksek Lisans seviyelerinde eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmekte, çeşitli konularda bölüm bünyesinde veya Tarih ve Kültür Kulübü aracılığıyla bağımsız ya da iş birliği içinde sempozyum, konferans ve geziler organize etmektedir. Öğrencilerimiz, eğitim-öğretim hayatları boyunca başka bir bölümde çift anadal yapabilir, yandal alabilir veya Erasmus ile yurtdışında eğitim görebilirler. 

 

Tarih Bölümünden mezun olan öğrenciler, yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyerlerine devam edebilir veya kamu kuruluşları ya da özel sektörde öğretmen, eğitim danışmanı, araştırmacı, editör ve metin yazarı olarak çalışabilirler. Bunun yanında, çeşitli Bakanlıklarda, basın kuruluşlarında, müzelerde, arşiv ve kütüphanelerde de görev alabilirler. Ayrıca turizm alanında faaliyet göstermenin yanı sıra Osmanlıca tercüme büroları da kurabilirler.  

 

Tarih bölümünün eğitim dili Türkçedir, İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Doç. Dr. Ahmet YAŞAR

 Tarih Bölüm Başkanı