Öğrenci Dekanı

Bölüm Mesajı

Tarih ilmî, insanlar tarafından geçmişte aksiyon olarak ortaya konan faaliyetlerin bütünü olup, bu bütün ile ilgili delilleri, vesikaları toplar, inceler ve her çağın, her bölgenin kendine mahsus değer hükümleri çerçevesinde sonuçlara varmak suretiyle hakikatleri belirlemeye çalışır. Zira bugünü anlamak ancak dünü iyi kavramakla mümkündür. Zaten tarih ilminin insanlığa sağladığı fayda da bundan ibarettir. Bilindiği gibi bilgi bir sisteme, bir düzene bağlanmaksızın karmakarışık bildiğimiz konulardır. Bu bilgiler tasnif edilip sistemleştirilir ve o bilgilerin kaynakları, oluş tarzları belirli kanunlara bağlanırsa o vakit ilim olur. Şu halde tarih, konusunu insanın teşkil ettiği gelişmelere ait bütün bilgileri toplaması, araştırması, tanzim etmesi, bunları yaparken ilmî tenkidin ve metodun belirli kaidelerine bağlı bulunması itibariyle bir ilimdir.

Bunun içindir ki, tarih yer ve zaman göstererek geçmiş olayları sebep ve neticeleri ile değerlendirmek suretiyle objektif olarak ele alan bir ilim dalıdır. Tarih, her toplumun severek dinlediği, okuduğu ve araştırmak istediği ilimlerin başında gelir. Tarihin en büyük gayesi en doğruyu tespit etmeye çalışmaktır, bunun içindir ki, tarih asırlardır ilimlerin en hayırlısı olarak bilinmektedir. Tarihini bilmeyen millet hafızasını kaybetmiş insan gibidir. Mâzisinden habersiz topluluğun çocuktan farkı yoktur, zira her ikisinin de dünü mevcut değildir. Bu itibarla tarih ihmal edilmemeli, mâziyi bilme derecesi ile nisbetleneceği unutulmamalıdır. Bilgi tek başına ve sadece bir hafıza yükü olarak kaldıkça büyük bir kıymet taşımaz. Ancak şuurlaştığı, başka bir değişle, insan idrâkinde yerini aldığı zaman mâna ve ehemmiyet kazanır.

Milli tarih şuuru, milli kültür şuuru ile başlar bunun da ilk adımı ecdât sevgisi ile kendini gösterir. Kısaca tarih şuuru milleti ölümsüzleştiren başlıca mânevî bir güç kaynağıdır. Bölümümüzde, Türk tarihinin bütün dönemleri her cephesi ile ele alınarak incelenmekte ve dünya milletler camiası içerisinde yeri ve farklılıkları tespit edilmeye çalışılmaktadır.

Prof. Dr. Abdulkadir DONUK

Tarih Bölüm Başkanı