Uluslararası Multidisipliner İnovatif Yaklaşımlar Kongresi

Bölüm Mesajı

Tarih ilmî, insanlar tarafından geçmişte aksiyon olarak ortaya konan faaliyetlerin bütünü olup, bu bütün ile ilgili delilleri, vesikaları toplar, inceler ve her çağın, her bölgenin kendine mahsus değer hükümleri çerçevesinde sonuçlara varmak suretiyle hakikatleri belirlemeye çalışır. Zira bugünü anlamak ancak dünü iyi kavramakla mümkündür. Bu sebeple, tarih, geçmişte insanın durum ve şartlarını incelemek için bize gereken bütün malzemeyi sunabilen önemli bir disiplindir.

Bölümümüzde, tarihimizin bütün dönemleri her cephesi ile ele alınmakta ve dünya milletler camiâsı içerisinde yeri ve farklılıkları tespit edilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca çeşitli konularda Tarih ve Kültür Kulübü ile ortak sempozyum, konferans ve geziler de düzenlenmektedir.

Öğrencilerimiz, yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyerlerine devam edebilir veya kamu kuruluşları ya da özel sektörde öğretmen, eğitim danışmanı, araştırmacı, editör ve metin yazarı olarak çalışabilirler. Bunun yanında, çeşitli Bakanlıklarda, basın kuruluşlarında, müzelerde, arşiv ve kütüphanelerde de görev alabilirler. Ayrıca turizm alanında faaliyet göstermenin yanı sıra Osmanlıca tercüme büroları da kurabilirler.

Tarih bölümünün eğitim dili Türkçedir, İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Doç. Dr. Ahmet YAŞAR

Tarih Bölüm Başkanı