Nihai Değerlendirme Sonucu Hk.
Fen-Edebiyat Fakültesi