Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih: 05 Mart 2023

Üniversitemize 5 Araştırma Görevlisi Alınacaktır

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden;

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 5 Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Duyurulur.

Fakülte / Yüksekokul Bölüm / Program Öğretim
Elemanı
Alanı ALES/YDS
Eş Değeri Puanı
ALES Puan Türü Ek Açıklamalar
Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 1 Endüstri Mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans mezunu olmak ve aynı alanda doktora yapıyor olmak. ALES:70 YDS:50 SAY Arş. Gör.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi 1 Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi, Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Lojistik Yönetimi, Üretim Yönetimi alanlarında doktora yapıyor olmak. ALES:70 YDS:50 EA Arş. Gör.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 1 Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak. Beslenme ve Diyetetik alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak. ALES:70 YDS:50 SAY Arş. Gör.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanından lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak. ALES: 70 YDS:50 SAY Arş. Gör.
Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) 1 Güzel Sanatlar Fakültelerinin, Sinema Televizyon veya Radyo Televizyon ve Sinema bölümlerinden lisans ve yüksek lisans mezunu olmak ve aynı alanlarda doktora veya sanatta yeterlilik yapıyor olmak. ALES:70 YDS:50 SÖZ Arş. Gör.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlangıç Tarihi: 05.03.2023
Son Başvuru Tarihi: 19.03.2023
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı: 21.03.2023
Yazılı Sınav Tarihi: 23.03.2023
Nihai Değerlendirme Tarihi: 24.03.2023

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İSTENEN BELGELER
1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,
2- YÖK formatlı özgeçmiş.
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
5- Adli Sicil Kaydı Belgesi 
6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)
7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği.
8- ALES Belgesi
9-Yabancı Dil Belgesi
10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.
11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.
12- Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi.
13- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.
14- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni.

Ön değerlendirme Sonuçları ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Aday Başvuruları:
Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi
Yazı İşleri Müdürlüğü
Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu cad. No:19
34396 Sarıyer, İstanbul

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.