Sosyoloji Kulübü - Black Mirror ve White Bear Film Okuması
Fen-Edebiyat Fakültesi