Dil ve Edebiyat Kulübü - Hürriyet Gazetesi Gezisi
Fen-Edebiyat Fakültesi