Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih: 29 Nisan 2021

Antroposen Çağda Sağlık, Ekoloji ve Gıda Sempozyumu

Antroposen Çağda Sağlık, Ekoloji ve Gıda Sempozyumu

29 Nisan 2021
Zoom Meeting ID: 959-5187-6900
https://zoom.us/j/95951876900
Düzenleyen: Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) Bölümü

AÇIŞ


10.00

10.30

Prof. Dr. Murat Ferman - Beykent Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Metin Ayışığı - Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

Doç. Dr. Abdurrahman Yılmaz - Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (EN) Bölüm Başkanı

EKOLOJİ

Birinci Oturum

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Abdurrahman Yılmaz - Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (EN) Bölüm Başkanı

10.30

12.00

Cennet Bahçesi’nin Sonu mu? Yeni Bir Başlangıç mı? Antroposen Çağ!

Prof. Dr. Necmi Aksoy - Düzce Üniversitesi

Tarımsal Üretim ve Çevre Dilemması Olarak Kirlilik

Dr. Öğr. Üyesi Esin Candan Demirkol - Dokuz Eylül Üniversitesi

Hayvancılık, Özel Ağaçlandırma ve Neoliberal Çitleme Deneyimleri: Marmara Adası Örneği

Arş. Gör. Gönül Karabolu - Beykent Üniversitesi

EKOLOJİ II

İkinci Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necmi Aksoy - Düzce Üniversitesi

12.30

14.00

Mekânsal Planlama, Ekoloji ve Onarım Ölçeklerinde Peyzaj Kavramının Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Osman Uzun - Düzce Üniversitesi

Dayanıklı ve Kendine Yeter Yerleşimler için Yerel Topluluklar İnşa Etmek: Geçiş (Kentleri) Hareketi Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Burak Kesgin - Beykent Üniversitesi

Kentsel Eko-Sistemde bir Ortakyaşarlık Olarak Konut

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nihal Bursa - Beykent Üniversitesi


 

BAHÇENİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI

29 Nisan 2021 / 15.00-17.00
Meeting ID: 954 2362 6006
https://zoom.us/j/95423626006
ÖZEL OTURUM (Oturum dili İngilizce’dir)

 

 • Açış Konuşması: Sir Roderick Floud, (Ekonomi Tarihi ve Antropometrik Tarih), “An Economic History of the English Garden” kitabının yazarı, İngiltere.

 

 • Moderatör: Prof. Dr. Akile Gürsoy, (Antropoloji), Türkiye’deki Orman Köylerinde “Bahçe”, Beykent Üniversitesi, Türkiye

 

 • Sunucu: Huricihan İslamoğlu, (İktisat Tarihi Politik Ekonomi ve Hukuk), Türkiye

OTURUM KATILIMCILARI

(alfabetik sırayla)

 • Barbaros Fergus Garrett, (Hortikültür) Great Dixter House and Gardens, İngiltere.
 • Clive Potter, (Çevre Politikası, Doğa Dostu Tarım Politikası), Imperial College, Londra, İngiltere.
 • Dan Keech, (Coğrafya, Kültürel Coğrafya, Çevre ve “kendilerine veya toplumun diğer üyelerine yiyecek sağlayan kişiler”), Dünya Kültür Mirası Bamberg'te Kent Bahçeciliği ve Kırsal Kimlik, Countryside and Community Research Institute, University of Gloucestershire, İngiltere.
 • Filiz Özer, (Mimarlık Tarihi), Osmanlı Mimarisi ve İmparatorluk Bahçeleri, İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Marcel Meciar (Sosyoloji), Çekoslovakya’nın “Normalleşmesinde” Bahçelerin ve Bahçe Kolonilerinin Önemi, Beykent Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Matthew Reed, (Politika, Ekoloji ve Sosyoloji, Gıda Yurttaşlığı ‘’kendilerine ya da toplum üyelerine yiyecek temin eden kişiler’’) Countryside and Community Research Institute, University of Gloucestershire, İngiltere.
 • Mary-Jo Good del Vecchio, (Küresel Sağlık ve Sosyal Tıp), Harvard University, ABD.
 • Pat Thompson, (Eğitim, Etnoğrafya) The Centre for Research in Arts, Creativity and Literacies (CRACL), Nottingham, “Why Garden in Schools” kitabının ortak yazarı, İngiltere.
 • Roberto Briceno-Leon, (Sosyoloji), Kolonyal Dönemi Ev ile “Modern” Ev Arasında Bahçe Konumundaki Değişiklikler ve Latin Amerika’daki Güvenlik Algısı, Universidade Federal do Ceara, Brezilya / LACSO, Karakas, Venezuela
 • Sadeq Rahimi, (Küresel Sağlık ve Sosyal Tıp, Pers Kültürü’nde Mahremiyetin Dışa Vurumunun Mekânsal Bir Temsili Olarak Bahçeler) Harvard Medical School, ABD.

30 Nisan 2021
Zoom Meeting ID: 959-5187-6900
https://zoom.us/j/95951876900
Düzenleyen: Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) Bölümü

SAĞLIK

Üçüncü Oturum

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Pınar Karababa Demircan - Beykent Üniversitesi


10.00

11.30

Kent ve Halk Sağlığı: 20. Yüzyılın ilk Yarısında İstanbul ve Viyana Örnekleri

Dr. Öğr. Üyesi Bilge Karbi - Beykent Üniversitesi

Antroposen'de Sağlık ve Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Prof. Dr. Ayşegül Kaptanoğlu - Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü

Pandemi Sürecinde Halk Sağlığı ve Gıda Tedariği: Tarım İşçileri Üzerine Bir Tartışma

 Dr. Öğr. Üyesi Elif Sabahat Uyar Mura - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

SAĞLIK II

Dördüncü Oturum

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Bozok - Maltepe Üniversitesi


11.30

13.00

Farklı Coğrafyalarda Kadınların Tıp Tarihi Üzerine İz Sürmek

Dr. Laçin Tutalar - (Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi) TED Üniversitesi

Doç. Dr. Nihan Bozok - Beykent Üniversitesi

Covid-19 Salgınının Yüksek Öğretimde Mekân Algısını Değiştirmesi Üzerine Niteliksel Bir Araştırma: İstanbul Örneği, 2021

Öğr. Gör. Nadir Ateşoğlu - Sinop Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Bozok - Maltepe Üniversitesi

Pandemi Aracılığıyla Etkileşimi Ekoloji Üzerinden Yeniden Düşünmek

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Karababa Demircan - Beykent Üniversitesi

 

GIDA

Beşinci Oturum

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nihan Bozok - Beykent Üniversitesi13.30

15.00

Küresel Beslenme Sorunları için ‘İlkel’ Topluluklardan Neler Öğrenebiliriz?

Öğr. Gör. Mücahit Muslu - Kastamonu Üniversitesi

Günümüz Gıda Ortamında Sağlıklı Beslenme: Gıda Tüketim Pratikleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

Seçil Özgökbel - Anadolu Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

Pandemi Zamanlarında Dışarıda Yemek: İstanbul’da Değişen Yeme Örüntüleri

Dr. Öğr. Üyesi Erhan Akarçay - Anadolu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehlika Saraç - Uludağ Üniversitesi

Işıl Aksoy - Bağımsız Araştırmacı

GIDA II

Altıncı Oturum

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Erhan Akarçay - Anadolu Üniversitesi

15.00

17.00

Tarım-Gıda Alanındaki Psiko-Kültürel Yorgunluğa Dair “Süper Gıdaların” Bize Gösterdikleri

Baran Karsak - Northeastern University, Boston

Piyasaları Beslemek: Tarım ve Gıdanın Finansallaşması

Dr. Öğr. Üyesi Fatmanil Döner - Medeniyet Üniversitesi

Meranın Sütü, Peyniri, Bilgisi: Süt Teknobilimleri ve Yerel Peynircilik

M. Fatih Tatari - University of California, Davis, Doktora Adayı

Kadın, Gıda ve Kırsal Geçimler

Dr. Öğr. Üyesi Derya Nizam - İzmir Ekonomi Üniversitesi

Dilan Akten - Goethe University Frankfurt

KAPANIŞ 17.00