Mehmet Akif Ersoy ve Dünyası
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih: 07 Mayıs 2021

Mehmet Akif Ersoy ve Dünyası

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdulkadir DONUK (Beykent Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Dr. Öğr. Üyesi Soner DURSUN (Beykent Üniversitesi)
“Mehmet Akif Ersoy’un Ahlâk Anlayışı”
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YAŞAR (Beykent Üniversitesi)
“Mehmet Akif Ersoy’un Mahalle Kahvesi Şiiri Üzerine Değerlendirme”
Dr. Öğr. Üyesi Bilge KARBİ (Beykent Üniversitesi)
“Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı ve Eserleri Üzerine Hazırlanan Çalışmaların
Tasnifi”

Tarih: 07.05.2021/14.30-16.30

Düzenleyen: Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi