Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih: 23 Nisan 2022

102. Yıl Döneminde Ulusal Egemenlik Paneli

Açış Konuşması: Prof. Dr. Murat Ferman (Beykent Üniversitesi Rektörü)

Katılımcı Konuklar:
102. Yıl Döneminde Milli İrade ve TBMM
Prof. Dr. Necdet Aysal / Ankara Üniversitesi - Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü

23 Nisan 1920'ye Doğru Anadolu'daki Sivil Direniş Hareketi
Dr. Öğr. Üyesi Soner Dursun / Beykent Üniversitesi  - Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

Başkent Ankara ve Meclis Binaları
Dr. Öğr. Üyesi Bige Karbi / Beykent Üniversitesi - Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Bilge Karbi (Beykent Üniversitesi - Tarih Bölümü Öğretim Üyesi)

Tarih: 23.04.2022
Saat: 10.00 - 12..00
Düzenleyen: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
*Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.
Meeting ID: 914 0176 9019