Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 25. Yıl Seminerleri II: Türk Edebiyatında Kıyafetnâmeler
Fen-Edebiyat Fakültesi