Bir Şahsiyet Abidesi Olarak Mehmet Akif
Fen-Edebiyat Fakültesi