Afetler, Krizler ve Dayanıklılık
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih: 05 Mayıs 2023

Afetler, Krizler ve Dayanıklılık

Moderatörler:
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Tekaüt Çal, Sosyoloji Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Burak Kesgin, Sosyoloji (İngilizce) Bölüm Başkanı

Konuşmacılar:
Doç. Dr. Pelin Pınar Giritoğlu, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doç. Dr. Gaye Gökalp Yılmaz, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kahraman, İstanbul Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Dr. Özgür Uçar, Martin Luther University Halle - Wittenberg Faculty of Philosophy

Arş. Gör. Murat Dinçer, 29 Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

Tarih: 05.05.2023
Saat: 14.00-17.00
Düzenleyen: Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (TR), Sosyoloji (EN) Bölümleri
*Etkinlik ZOOM üzerinden gerçekleşecektir.
Meeting ID: 945 8708 1868