Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih: 30 Ekim 2023

Fen – Edebiyat Fakültesi Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlama Etkinlikleri

Etkinlik Yeri: Beylikdüzü Yerleşkesi D-314 Konferans Salonu

Etkinlik Tarihi: 30.10.2023 

Etkinlik Saati: 10.00 – 13.00

Etkinliği Düzenleyen: Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Etkinlik Akışı:

Açış Konuşması

Prof. Dr. Volkan Öngel - Rektör

Konferans

Prof. Dr. Metin Ayışığı - Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

Cumhuriyetin Kazanımları

Tarih Bölümü

Cumhuriyetin Tarihçileri  Paneli 

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Soner Dursun      

Dr. Öğr. Üyesi Suat Kaymak     

Mehmet Fuad Köprülü ve Tarihçiliği  

Doç. Dr. Ahmet Yaşar

Halil İnalcık ve Tarihçiliği  

Arş. Gör. Fatih Karlıoğlu

Kemal H. Karpat ve Tarihçiliği  

Poster Sunum

Cumhuriyetin Tarihçileri

31.10.2023  

Saat: 10.00-13.00

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. Mahmut Kaplan

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Divan Şiiri: Metinler, Şerhler, Sözlük Çalışmaları.

Dr. Öğr. Üyesi Ali Şeylan

Cumhuriyetimizin İlk Yıllarında Öztürkçeleşme Serüveni Üzerine

 

Dr. Öğr. Üyesi Mağfiret Yunusoğlu

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Eski Uygurca Çalışmaları Üzerine

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Aycan Aydoğan

Cumhuriyetin Kuruluş Aşamasında Halk Edebiyatı Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme

Arş. Gör. Sümbül Begüm Yıldız

Cumhuriyetimizin İlanından İtibaren Türk Dilinde Yabancı Kelimelere Bulunan Türkçe Karşılıklar

Arş. Gör. Yunus Emre Varol

Klâsik Türk Edebiyatını Günümüze Taşımanın İmkânı Üzerine

Matematik Bölümü

Prof. Dr. İnan Kalaycıoğulları (Ankara Üniversitesi)

Bilim Cumhuriyetinin Matematikçileri (Online)

01.11.2023

Saat: 10.00-13.00

Rusça Mütercim  ve Tercümanlık Bölümü

Prof. Dr. Altan Aykut

Aleksandr Puşkin’in ‘’Erzurum’a Yolculuk’’ Adlı Eserinde Türk Motifleri

Dr. Öğr. Üyesi Özge Barut

Cumhuriyet’in Kuruluşunun 10.yıl Kutlamaları Çerçevesinde Sovyet Yönetmen Sergey Lutkeviç ve Lev Arnştam Tarafından Çekilen ‘‘Türkiye’nin Kalbi Ankara’’ Filmi

Dr. Öğr. Üyesi Beyza Altay

Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Öncesi ve Sonrası Rus Dili Öğretimi ve Çevirmenlik Tarihi

Arş. Gör. Özgenur Turan

Rus Edebiyatı ve Atatürk

Arş. Gör. Ozan Can Özköseli

Rusların ve Rusça Konuşan Halkların Cumhuriyet ile İlgili Yaptığı Etkinlikle

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ramazan Salman

Doğu ve Batı Arasında: Bir Modernist Milliyetçilik Projesi Olarak Cumhuriyet

Arş. Gör. Barbaros Uzunköprü

Türkiye’ de Çevirinin Kurumsal Temellerinin Atılması: Birinci Türk Neşriyat Kongresi

02.11.2023

Saat: 10.00-13.00

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Panel

Moderatör: Prof. Dr. Visam Mansur

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Önder

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Edebiyat Öğretimi

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Sarıarslan

1930’larda Yahudi Asıllı Alman Bilim İnsanları İçin Güvenli Bir Liman Olarak Türkiye Cumhuriyeti

Dr. Öğr. Üyesi Seval Arslan

Cumhuriyet Döneminde Kadın

Dr. Öğr. Üyesi Uzay Kılıç

Cumhuriyet Döneminde Yabancı Dil Öğretimi

Arş. Gör. Haluk Ballı

Cumhuriyetin İlanının Avrupa Basınındaki Yansımaları

Poster Sunum

Prof. Dr. Visam Mansur

Cumhuriyet Dönemi Tarihindeki Önemli Olaylar  

03.11.2023

Saat: 10.00-13.00

Sosyoloji (TR) ve Sosyoloji (EN) Bölümleri

Moderatörler: Dr. Öğr. Üyesi Burcu Tekaüt Çal ve Dr. Öğr. Üyesi Burak Kesgin

Prof. Dr. Akile Gürsoy

100 Yıllık Cumhuriyet ve Kültür Değişimi

Doç. Dr. Abdurrahman Yılmaz

Cumhuriyet ve Eğitim

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Karababa Demircan

Cumhuriyet Dönemi Ankara’nın Kamusal Mimarisi ve Vatandaşlara Etkisi

Psikoloji Bölümü

Doç. Dr. Neslim Güvendeğer Doksat

Kurtuluş Savaşında Milli Direniş Ruhunun Psikolojik Açıdan Değerlendirilmesi (Online)