VIII. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (Balkanlar’da Kültür, Mimari ve Sanat)

AMAÇ

Balkanlar, coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Balkanlar’ı hâkimiyeti altına alan bütün medeniyetler, Balkanlar’da kalıcı soyut ve somut izler bırakmışlardır. Başta mimari yapılar olmak üzere kültür ve sanat eserleri insanlığın ortak mirasında yerini almıştır. Bu eserler aynı zamanda Balkanlar’daki kozmopolit yapının da somut göstergelerindendir.  Kendine has yapısı ile Balkan kültürünü oluşturan mimari ve sanat eserleri birçok araştırmaya konu olmasına rağmen yeteri kadar incelenmemiştir. Bu bağlamda, Balkanlar’daki kültür, mimari eserler ve sanatsal faaliyetler üzerine yapılan çalışmaları ilim dünyasına sunmak ve tüm araştırmacılara tanıtmak amacıyla; 2022 yılı VIII. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu’nun ana teması “Balkanlar’da Kültür, Mimari ve Sanat” olarak belirlenmiş ve sempozyuma sunulan bildirilerin kitaplaştırılarak bu alandaki eksikliğin giderilmesi planlanmıştır.

Sempozyum, 01-04 Eylül 2022 tarihlerinde, Beykent Üniversitesi Taksim Yerleşkesinde icra edilecektir.

KONAKLAMA; Müteakiben Yayımlanacaktır.

ULAŞIM; Katılımcılar kendi imkanları ile İstanbul’a gelecekler, Otel ile Beykent Üniversitesi Taksim Yerleşkesi arasındaki ulaşım, Beykent Üniversitesi tarafından sağlanacaktır.

KONULAR

 • Osmanlı Öncesi Balkanlar’da Mimari Eserler
 • Osmanlı Dönemi Balkanlar’da Mimari Eserler
 • Balkan Müziği
 • Balkan Halk Oyunları
 • Balkanlar’da El Sanatları
 • Balkanlar’da Güzel Sanatlar
 • Balkanlar’da Şiir ve Edebiyat

DÜZENLEYEN KURUMLAR

 

 • Beykent Üniversitesi, Türkiye
 • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye
 • Doğuş Üniversitesi, Türkiye
 • İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
 • Trakya Üniversitesi, Edirne
 • Tuzla Üniversitesi, Bosna-Hersek
 • UBTAK (Balkan Tarihi Araştırmaları Komitesi)

 

ÖNEMLİ TARİHLER